​Emisní norma Euro

​Emisní norma Euro

Každé vyrobené auto, ale i motocykl nebo nákladní vůz musí splňovat určitou emisní normu.

V současné době Evropská unie upravuje emise takzvanou normou Euro, která určuje, jaká hodnota škodlivin výfukových plynů je ještě přípustná. Sledují se hodnoty vyprodukovaného oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, uhlovodíku a dalších pevných částic. První známá norma Euro 1 vznikla v roce 1993.  Se zvyšujícím se důrazem na ekologii a zpřísňujícími se podmínkami nyní platí norma Euro 6.
Limitní hodnoty škodlivin se posuzují podle toho, jestli jde o nákladní nebo osobní automobil, ale nejen to. Velice důležitý je i typ pohonu, konkrétně zda motor spaluje benzín či naftu. Jak už jsme zmínili výše, norma Euro se postupně čísluje a v praxi se můžete setkat s dvěma typy číslovek. Arabskými číslovkami (např. Euro 4) se označuje emisní norma pro osobní a lehké užitkové vozy, římskými (např. Euro IV) naopak nákladní automobily.
Níže uvádíme přehled emisních norem a jednotlivých limitů pro osobní automobily s benzinovým motorem a naftovým motorem (hodnoty v závorce právě pro naftu):
Rok zavedení normy       Norma                 Oxid uhelnatý            Oxidy dusíku             Pevné částice
1993                     Euro 1                                2,72                      -                                      - (0,14)
1997                     Euro 2                                2,2 (1)                  -                                      - (0,08)
2001                     Euro 3                                2,3 (0,66)            0,15 (0,5)                       - (0,05)
2006                     Euro 4                                1 (0,5)                  0,08 (0,25)                    - (0,025)
2011                     Euro 5a                              1 (0,5)                  0,06 (0,18)                 0,005 (0,005)
2013                     Euro 5b                              1 (0,5)                  0,06 (0,18)                0,0045 (0,045)
2015                     Euro 6b                              1 (0,5)                  0,06 (0,08)                0,0045 (0,045)
2018                     Euro 6c                              1 (0,5)                  0,06 (0,08)                0,0045 (0,045)
2019                     Euro 6d T                           1 (0,5)                  0,06 (0,08)                0,0045 (0,045)
2021                     Euro 6d                              1 (0,5)                  0,06 (0,08)                0,0045 (0,045)
(Hodnoty škodlivin uvedeny v g/km)

Rozdíly mezi benzinovými a naftovými motory

Z tabulky je patrné, že co se týče pevných částic, tak jsou si v posledních letech zážehové i vznětové motory rovny. Drobný rozdíl ve prospěch nafty jsou pak vyšší povolené hodnoty oxidu dusíku, naopak benzinové motory mohou produkovat dvojnásobek oxidu uhelnatého.
Podkategorie Euro 6 a nová emisní norma Euro 7
Euro normy 6 se od sebe limity na první pohled nikterak neliší, z tabulky je pouze patrné jejich podvojné rozdělení a rok zavedení (Euro 6b – 6d). Od roku 2015 až doposud se stále používá Euro 6, nicméně i ta prošla řadou změn, zejména co se týče metodiky testování. Dříve se prováděli pouze laboratorní testy, nikoliv reálná měření z provozu. Zpočátku euro šestka dovolovala rozdíl mezi laboratoří a provozem až o 110 %, poslední norma 6d už umožňuje rozdíl jen 43 %.