​Jak přepsat auto v roce 2021?

​Jak přepsat auto v roce 2021?

Pokud se letos chystáte na prodej starého či nákup nového vozu, mohly by pro vás být tyto informace užitečné. Od 1. 1. 2015 se vozidla přepisují jednodušším způsobem než předtím, a to bez předchozího odhlášení z evidence. Samotný převod tak vyřešíte na kterémkoliv úřadě obce z rozšířenou působností, což je asi největší výhoda.

 Stačí, aby byly přítomny obě strany, jak prodávající, tak i kupující. V případě, že se jeden nebo dokonce oba z účastněných nemohou osobně dostavit na úřad k přehlášení, je možné se nechat zastoupit pověřenou osobu na základě udělené, úředně ověřené plné moci.
Stát touto změnou chtěl zabránit tzv. polopřevodům, které v současné chvíli nejsou možné a během odhlášky proběhne zároveň i přihlášení na nového majitele.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost provést odhlášení povinného ručení, aby si jej mohl pojistit kupující.
Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen sjednat si povinné ručení. Pokud se nejedná o nové auto, čeká vás i evidenční prohlídka na STK. Za přepis je účtován správní poplatek 800 korun, jenž se letošním rokem nemění.
Výdaje spojené s přepisem hradí kupující, pokud kupní smlouva tuto skutečnost neupravuje jinak.
Dokumenty, bez kterých se neobejdete při přepisu vozidla na úřadě s rozšířenou působností:
  • Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
  • Kupní smlouva
  • Velký technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
  • občanské průkazy osob, které převod fyzicky provádějí
  • protokol o evidenční kontrole z STK (nesmí být starší 14 dnů)
  • zelená karta (povinné ručení)
  • úředně ověřená plná moc (v případě zastoupení strany prodávajícího a kupujícího)
  • právnické osoby také výpis z rejstříku, podnikatelé živnostenský list nebo koncesní listinu

Lhůta 10 dní na přepis

V momentě, kdy obě smluvní strany podepíší kupní smlouvu, běží zákonná lhůta 10 dní, ve které je nutné vozidlo převést na nového majitele. V opačném případě prodávajícímu hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Ekologická daň

Starší vozidla, zpravidla do roku výroby 2000 podléhají ekologické dani. Auta s normu EURO 0, tedy s rokem výroby 1992 a starším, při přepisu vyjdou na dalších 10 000 Kč. EURO 1 vás vyjde na 5 000 Kč, EURO 2 už jen 3 000 Kč a auta plnící normy EURO 3 a novější, ekologické dani již nepodléhají.
Pokud byla ekologická daň v minulosti zaplacena, při dalším převodu se už znovu platit nemusí. Rovněž se neplatí v případě, že přepis provádíte na osobu s průkazem ZTP.