​Lambda sonda

​Lambda sonda

Lambda sonda je senzor, který se nachází ve výfukovém potrubí benzinových agregátů vybavených katalyzátorem.

Lambda má za úkol srovnávat hodnoty výfukových plynů a okolního vzduchu. Na základě získaných údajů pak řídící jednotka upravuje poměr paliva a vzduchu, aby byla vytvořena optimální spalovací směs a z výfuku tak odcházelo minimum emisí a škodlivých plynů.
Aby byla zajištěna správná funkce katalyzátoru, je nutné dosáhnout ideálního poměru paliva a vzduchu, takzvaného poměru lambda. Směšovací poměr paliva a hmotnosti vzduchu činí v ideálním případě 1 kg benzínu na 14,8 kg vzduchu.

V praxi rozlišujeme tři stavy:

λ=1, jedná se stechiometrický poměr, v praxi ke spálení 1 kg benzínu je potřeba 14,8 kg vzduchu
λ<1, jedná se o bohatou směs, poměr vzduchu ve směsi je menší než u stechiometrické směsi
λ>1, jedná se o chudou směs, objem vzduchu ve směsi je větší než u stechiometrické směsi
Ani bohatá, ani chudá směs není správným předpokladem pro optimální chod motoru. V praxi se ale poměr benzínu a vzduchu neustále upravuje, například pro studené starty je potřeba bohatší směs, při jízdě naopak chudší.

Základní typy lambda sond

Lambda s oxidem zirkoničitým

Typ duté sondy s válcovitým tělesem z oxidu zirkoničitého. Elektrody tvoří vrstvy platiny, která je nanesena z obou stran. Sonda funguje jednoduše, z jedné strany je ofukována výfukovými plyny, z druhé naopak okolním vzduchem. Ta díky rozdílným hodnotám kyslíku vytvoří napětí, z něhož pak jednotka vypočítá hodnotu lambda.

Lambda s oxidem titaničitým

Nejméně používaný typ lambda sondy, který funguje podobně jako předešlá sonda s oxidem zirkoničitým. Rozdíl je především v použitém materiálu, tedy v oxidu titaničitém, který má speciální vlastnosti. Elektrický odpor se u něho totiž mění přímo úměrně s podílem kyslíku ve spalinách. Informaci pak jednotka získává z naměřeného odporu.

Širokopásmová lambda

Dnes nejpoužívanější typ sondy, zejména u nových automobilů, které jsou osazeny třícestným katalyzátorem. Širokopásmová sonda nenabývá pouze dvou stavů, ale umí poskytnout celé pásmo hodnot.
Jak poznat poruchu lambda sondy
V případě vadné lambda sondy vás budou trápit špatné starty, nestálý chod motoru. Rovněž můžete zaznamenat zvýšenou spotřebu paliva. Příliš bohatou směs poznáte i podle nadměrného zápachu benzínu z výfukové koncovky. Každopádně nejjednodušší je připojit vůz k diagnostice a zjistit, jak na tom lambda sonda skutečně je.