​Malý a velký technický průkaz

​Malý a velký technický průkaz

Jak už to tak v dnešním světě bývá, o všem se musí vést záznamy.

Lidé mají občanky a rodné listy, auta zase techničáky. Ty existují ve dvou provedeních a většina motoristů je zná jako malý a velký technický průkaz. Zatímco malý techničák musíte vozit v autě, velký byste měli nechat radši doma. Kromě motorových vozidel mají i své technické průkazy přípojná vozidla (vleky, karavany apod.).

Osvědčení o registraci vozidla

Malý technický průkaz se správně označuje zkratkou ORV (přesněji Osvědčení o registraci vozidla část I.). Jde o malou kartu zavařenou v plastovém obalu (stejný formát, jako měly tehdejší zelené občanky). Tento dokument vydává obecní úřad s rozšířenou působností, kde jsou uvedeny základní specifikace vozidla a informace o provozovateli (často si mnozí mylně myslí, že v ORV je uveden vlastník). Malý techničák má dvě strany, přičemž každá z nich nese různé informace.

Přední strana malého TP

Na přední straně naleznete zejména údaje o provozovateli vozidla (jméno a příjmení, bydliště, registrační značka vozidla, datum první registrace, datum vystavení ORV, číslo ORV, ale i informaci, zda je vlastník a provozovatel totožný či nikoliv).

Zadní strana malého TP

Na druhé straně jsou uvedena základní specifika vozu (značka, typ, varianta, verze vozidla, obchodní označení (model), VIN vozidla, druh vozidla, hmotnost (největší technicky přípustná /povolené/provozní/soupravy), počet míst k sezení, počet míst k stání, poměr výkon/hmotnost, nejvyšší rychlost, řazení převodovky, barva, spojovací zařízení, platnost do, jiné záznamy).
Malý technický průkaz byste měli mít při řízení daného vozidla vždy u sebe. Jakmile vás zastaví PČR, první, co po vás budou chtít jsou právě doklady od vozidla, tedy i malý TP. V případě, nepředložíte-li ORV, hrozí vám pokuta až 5 000 Kč.

Velký technický průkaz

I velký TP má své správné označení, které zná už málokdo. Tento dokument se oficiálně nazývá jako Osvědčení o registraci vozidla část II. Průkaz opět vydává obecní úřad s rozšířenou působností, v ČR již od roku 1996. Jedná se o podstatně větší dokument, jenž nese vícero informací. Velký techničák už v autě vozit nemusíte, proto jej doporučujeme nechat doma na bezpečném místě, abyste předešli odcizení nebo ztrátě.

Přední strana velkého TP

Podobně jako u malého TP, tak i u velkého je přední strana věnována především provozovateli vozidla. Avšak navíc je zde uveden i majitel/vlastník vozidla. Rovněž jsou zde vedeny záznamy o předešlý převodech a změnách majitele, ve spodní části přední strany naleznete i provedené technické kontroly včetně doby platnosti. V pravém horním rohu se pak nachází číslo velkého TP.
Zadní strana velkého TP
Na druhé straně jsou uvedena podrobná data a specifika daného vozidla, například (VIN kód, tovární značka, typ, údaje o motoru, barva, užitná hmotnost, maximální přípustné zatížení náprav, rozměry kol a pneumatik, doplňková výbava, netovární úpravy, přestavby na jiný typ paliva a mnoho dalších).