​Správné umístění výstražného trojúhelníku

​Správné umístění výstražného trojúhelníku

Autolékárnička, reflexní vesta, rezerva nebo sada na opravu pneumatik.

Výčet povinné výbavy pro rok 2021. Ale pozor, na něco jsme zapomněli, a sice na výstražný trojúhelník! Velice opomíjená součást povinné výbavy, kterou by každý motorista měl vozit ve svém autě. Výstražný trojúhelník valná většina vozí, ale ani neví, kde, natož jak jej správně použít. A přitom to není vůbec složité. V případě nehody nebo poruchy jde o jednu z prvních věcí, kterou byste měli vykonat. Špatné umístění výstražného trojúhelníku může mít na nepřehledném úseku i fatální následky. Navíc vám hrozí i pokuta.


Jak a kam výstražný trojúhelník postavit


Jakmile vás nemile překvapí například porucha auta, srážka se zvěří apod., zastavte s vozidlem při pravém okraji vozovky. Snížíte tak riziko možného nárazu ostatních vozidel do odstaveného auta. Zapněte výstražná světla, čímž upozorníte ostatní účastníky provozu. Nasaďte si reflexní vestu a vystupte z auta.

Umisťování výstražného trojúhelníku upravuje § 26 odst. 3 zákona 361/2000 Sb. V obci a mimo obec se výstražný trojúhelník dává k pravému okraji silnice do vzdálenosti minimálně 50 m za vozidlem. Je-li vozidlo odstavené na dálnici, pak se vzdálenost zvyšuje na 100 m.

Jiná pravidla platí pro kategorii pomalu jedoucích vozidel s maximální konstrukční rychlostí 40 km/h. V praxi to jsou převážně zemědělská vozidla a účelové stroje. V tomto případě musí být výstražný trojúhelník umístěn v zadní části vozu, přesněji v jeho levé polovině. Nejvyšší vrchol trojúhelníku nesmí přesahovat 1 500 mm od země, zároveň nesmí být níž než 250 mm.