​Auto dojelo. Prodám ho na náhradní díly

​Auto dojelo. Prodám ho na náhradní díly

Váš vůz se rozbil a oprava už se nevyplatí nebo není možná? Vám se však nechce nechat auto sešrotovat, protože má spoustu částí, které by mohli ještě někomu skvěle sloužit.

Napadlo vás tedy, že vůz prodáte na náhradní díly. Jak však na to? Je to vůbec legální? Vždyť nepojízdný vůz je nutné vyřadit z registru vozidel. A k tomu je nutná ekologická likvidace.
 

Jak odhlásit vůz na náhradní díly

Nabourali jste nebo máte doma nepojízdné auto, do kterého už nechcete investovat ani korunu? Určitě vás napadlo, že ho prodáte na náhradní díly. Celé nebo po jednotlivých dílech. Dříve to nebyl žádný problém, dneska je však potřeba doklad o ekologické likvidaci. Bez něj totiž vůz neodhlásíte z registru vozidel. A bez odhlášení bude třeba stále platit povinné ručení.
 
Podle aktuálně platných zákonů spadá vůz s ukončenou životností do kategorie nebezpečných odpadů. A s takovými odpady musí být náležitě zacházeno. V případě, že vůz na vlastní pěst rozprodáte na náhradní díly, nebudete mít doklad o ekologické likvidaci. A to znamená, že vůz nemůžete vyřadit z registru. Jak z toho tedy ven?
 

Zánik silničního vozidla

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě
a) žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud silniční vozidlo
1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností bez odstranění svých podstatných částí,
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,
3. bylo zničeno, nebo
4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo v trestním řízení.
 
(3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). K žádosti přiloží
a) doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s rozšířenou působností ekologickou likvidaci silničního vozidla sám,
b) doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,
c) doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo trestního řízení, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 4,
d) osvědčení o registraci silničního vozidla a
e) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.
 

Ekologická likvidace a potvrzení

Chcete si alespoň některé části vozu ponechat a prodat je? Pak je třeba zbytek vozu ekologicky zlikvidovat. Ovšem vše podléhá zákonům. Pokud nechcete mít problémy, je vhodné celý vůz ekologicky zlikvidovat na některém vrakovišti či místě, kde se ekologickou likvidací zabývají.
 

Nechte si jen holou kastli

Některé internetové diskuze tvrdí, že auto můžete v podstatě rozprodat a nechat si jen kastli s motorem a VIN kódem. Tuto kastli pak ekologicky zlikvidovat. Získáte potvrzení, vůz můžete odhlásit a zrušit tak i povinné ručení. Ano, i takto to můžete zkusit. Vždy však na vlastní nebezpečí. Ideální bude si takový postup nejprve ověřit.
 

Vůz prostě přepište na nového majitele

Někteří lidé také doporučují nepojízdný vůz dále prodat. Samozřejmě musíte kupujícího upozornit, že kupuje vůz vhodný jen na náhradní díly. Společně pak dojděte na úřad a zařiďte přepis. Po přepsání na nového majitele jste z obliga. Vy jste prodal vůz a veškeré další starosti jdou za novým majitelem. Ten, pokud nechce platit povinné ručení, může dát značky do depozitu a nechat je tam na dobu neurčitou. Opět jde však o postup, který spíše obchází zákon. Je tedy na zvážení, zda se do toho pustit. Nicméně vy jste v tomto případě prodávající a za konání kupujícího nenesete odpovědnost.
 

Existuje spousta firem, které vozy odkupují

Pokud jste se rozhodli, že se automobilu zbavíte a prodáte ho na náhradní díly, je také ožné ho odprodat některé firmě, která se odkupy zabývá. Většina z nich si pro vrak dojede do druhého dne v podstatě kamkoliv. A vy za to ještě dostanete zaplaceno. Samozřejmě, že se částka odvíjí od stavu automobilu, využitelnosti náhradních dílů a také od aktuální poptávky. Pro předání vozu vám postačí doklady od vozidla a vaše osobní doklady. Firma vám nejen vyplatí peníze, ale také od ní dostanete potvrzení o ekologické likvidaci vozidla. Pak už stačí, abyste vůz odhlásili na příslušném úřadě a zrušili povinné ručení. Některé firmy dokonce nabízí, že vše potřebné zařídí za vás a vy se už o nic nemusíte starat. Mezi firmami vybírejte pečlivě a obraťte se na spolehlivé a prověřené firmy.